TBMM Başkanı Kurtulmuş:Dünyada barışı, insanların eşit olduğuna inananlar kurabilirler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Kazakistan’da temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, Türkistan şehrinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Kazakistan Meclisi Başkanı Yerlan Koşanov ile üniversite bünyesindeki Türk Dünyası Tarihi Panoramik Müzesi’nde incelemede bulunan Kurtulmuş, “21. Yüzyılda Türk Dünyasının Yeri” konferansında katılımcılara hitap etti.

Siyasi hayatı boyunca çok konuşma gerçekleştirdiğini, üniversitelere davet edildiğinde ise tereddüt etmeden bu davetlere icabet etmeye çalıştığını kaydeden Kurtulmuş, insanlığın, Türk dünyasının ve bütün ülkelerin geleceğinin bilimin aydınlığından geçtiğini vurguladı.

Kurtulmuş, başkent Astana’daki ziyaretinde Kazakistan makamlarıyla faydalı görüşmeler yaptıklarını dile getirerek, “Türkiye ve Kazakistan arasında tarihi bir momentum yakalanmıştır. Her iki ülkenin siyasi liderliği, her iki ülkenin hükümetleri karşılıklı işbirliğini geliştirmek, mevcut potansiyellerinden en iyi şekilde istifade etmek bakımından büyük ve ortak bir anlayış içerisindedir. Bu ortak anlayışın hem Kazakistan’a hem de Türk dünyasına, Türkiye’ye büyük katkıları olacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Hoca Ahmet Yesevi’nin önemli, yıldız niteliğinde bir şahsiyet olduğunu, etkisi ve şöhretinin Türkistan ile sınırlı olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, Yesevi’nin hikmetli fikirleriyle Anadolu’da büyük izler bıraktığını, Anadolu’dan Kuzey Makedonya’daki Ohri Gölü’ne kadar geniş bir coğrafyada İslam’ın ilim, hikmet ve irfan dolu anlayışının yayılmasının öncülerinden olduğunu kaydetti.

“Turkuaz yay” olarak isimlendirilen coğrafyanın hemen her köşesindeki manevi gelişmede Hoca Ahmet Yesevi’nin izlerinin bulunduğunu anlatan Kurtulmuş, Türkistan’da yaşayanların çok şanslı olduğunu dile getirdi.

Hoca Ahmet Yesevi’nin ilham alınması gereken, dünyanın sorunlarına insanlık ve irfan felsefesiyle bakarak çözüm üretilebilecek büyük bir bilge olduğuna işaret eden Kurtulmuş, “Ahmet Yesevi, bu anlamda ilim, irfan ve hikmet üçgeninde, daha doğrusu bu üçlü içinde İslam irfanının dünyanın dört bir yanında yayılmasına katkıları olmuştur” dedi.

Kurtulmuş, bilgi üretiminin giderek hızlandığı bir döneme girildiğine dikkati çekerek, “Üretilen bilgiler sonunda eşyaya sahip olduğumuz bir dünyada ne yazık ki huzur, barış yoktur. İnsanların tek tek, fert fert içlerinde itminan yoktur ve toplumlar arasında bir ahenk, kuvvetli bir iletişim mevcut değildir. İlim, sadece iki kere ikinin dört ettiğini bilmek değildir. İlim, ağırlığı olan bir cismin yere düştüğünü, yani fizik kurallarını bilmekten ibaret değildir. İlim, sadece yer kürenin dışında büyük bir kainat olduğu ve hala keşfedilmeyi bekleyen birtakım yıldız kümelerinin olduğunu bilmekten ibaret değildir. İşte Ahmet Yesevi’nin bize öğrettiği ilim tabii ki güçtür. Hiç şüphesiz büyük bir güçtür. Ama bu güç olmak sadece insanlara karşı, sadece yaratılmışlara, tabiata karşı kullanmak değil, bu gücü insani ve irfani süzgeçten geçerek kullanmak anlamlı hale gelir” dedi.

Hikmetli bir şekilde konuşmanın, davranmanın da başka bir bilgi düzeyi gerektirdiğini vurgulayan Kurtulmuş, hikmetin, ilim katmanının ikinci katmanı olduğunu söyledi. En üst katmanın ise “irfan” olduğunu dile getiren Kurtulmuş, bunlar bir araya geldiğinde ahengin, uyumun görüleceğini, insanlara faydalı bir ilimle karşılaşılacağını kaydetti.

 

“ATOM BOMBASINI BULMAK VE KULLANMAK İLİM OLARAK BELKİ DEĞERLİDİR AMA HİKMET OLARAK 5 PARA DEĞERİ OLMAYAN İNSANLIK DIŞI BİR DAVRANIŞTIR”

Kurtulmuş, insanlık tarihi boyunca silahın en fazla üretildiği ve silahların en gayri insani şekilde kullanıldığı bir dönemin yaşandığını ifade ederek, bunların arkasında da çok büyük ilmi birikim bulunduğunu söyledi. Kurtulmuş, “Atom bombasını bulmak ve kullanmak ilim olarak belki değerlidir ama hikmet olarak 5 para değeri olmayan insanlık dışı bir davranıştır” dedi.

 

“İKİ KUTUPLU DÜNYA SİSTEMİ ÇOKTAN ÇÖKMÜŞTÜ DE TEK KUTUPLU DÜNYA SİSTEMİ DE ÇÖKMÜŞ, HAK İLE YEKSAN OLMUŞTUR”

Tek kutuplu dünya sistemi iddiasıyla ortaya çıkan ABD’nin gelinen noktada dünyayı yönetemez hale geldiğine işaret eden TBMM Başkanı Kurtulmuş, “Çok açık söylemeliyiz. İki kutuplu dünya sistemi çoktan çökmüştü de tek kutuplu dünya sistemi de çökmüş, hak ile yeksan olmuştur” ifadelerini kullandı. Tek kutuplu bir dünya sisteminin sorunları çözme yeteneği bulunmadığını anlatan Kurtulmuş, Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın üçüncü yılında çözüm üretilemediğini ifade etti.

Kurtulmuş, İsrail’in Gazze üzerindeki katliamlarını durdurabilecek bir küresel sistemin de bulunmadığını dile getirerek, mevcut uluslararası sistemin doğal felaketleri önlemek için de çözüm üretemeyeceğini belirtti.

“DÜNYADA BARIŞI, İNSANLARIN EŞİT OLDUĞUNA İNANANLAR KURABİLİRLER”

Kurtulmuş, dünyada ekolojik dengenin korunması için çok sayıda kurum olmasına rağmen bir çözüm üretilemediğini vurgulayarak, “Uluslararası göç meselesi de başta gelişmiş ülkeler olmak üzere birçok ülkenin seyrettiği, sadece ibretlik bir hadiseden ibaretmiş gibi ele alınmaktadır. Dünyadaki bugünkü sistem ilim, hikmet ve irfan eksenindeki o irfan medeniyetinin insani yaklaşımlarını yitirdiği için çözümsüz, çözüm üretemez noktadadır. Bunun için bizim aynı zamanda da küresel sistemin çözümlerini üretecek perspektifleri ortaya koymak mecburiyetimiz vardır” dedi.

Dünyada yeni bir sistemin şart olduğunu artık herkesin gördüğünü anlatan Kurtulmuş, “Dünya beşten büyüktür diye her vesileyle söylediğimiz şey sadece bir siyasi argümandan ibaret değildir. İnsanlığın geleceği için bütün insanlığın hangi coğrafyada olursa olsun, hangi motivasyonla hareket ederse etsin ortak olarak yönelmesi gereken bir alandır. Yeni bir küresel siyasal mimariye ihtiyaç vardır” dedi.

Bütün insanların yaratılışta eşitliğini kabul etmek gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, insanların yaratılışta eşit olduğunu kabul etmeyenlerin insanlara söyleyeceği bir cümle doğru sözü olmadığını dile getirdi. Kurtulmuş, Filistin’de bebeklerin hastanede oksijensizlikten çırpınarak ölmesini bütün insanlığın seyrettiğini belirterek, “Bazıları bunu keyifle seyretti. Çünkü Filistinli bebek onların zihinlerinde insani hiyerarşide hayvandan da aşağı bir noktadadır. Dünyada barışı ancak insanların eşit olduğuna inananlar kurabilirler” diye konuştu.

“YENİ BİR DÜNYA KURACAĞIZ”

Kurtulmuş, dünya sisteminin temel problemlerinin başında insanlar arasındaki hiyerarşi olduğunu ifade ederek, “Bizim üzerimize düşen; bu hiyerarşiyi ve hiyerarşi anlayışını parçalayıp çöp tenekesine göndermek ve 8 milyar insanın eşit olduğu yeni bir dünyayı kurabilmektir. Yeni bir dünya kuracağız. Birleşmiş Milletleri yeniden yapılandıracağız ama önce insanları eşit kabul edeceksiniz. İnsanların yaratılışta eşitliği gibi devletlerin de egemenlikte eşitliği şarttır ve bunu tesis eden bir dünyayı inşallah hep beraber kuracağız” dedi.

Türk dünyasının küllerinden uyandığını belirten Kurtulmuş, “Bugünün çok kutuplu dünyasında Türk dünyasının bir varlık göstermesi, güçlü bir şekilde elindeki imkan ve fırsatlardan istifade ederek ortaya çıkması, dünya barışına katkı sağlayacak en önemli gelişmelerden birisidir. Türk dünyasının güçlenmesinden kimse endişe etmesin, kimse bundan rahatsızlık duymasın. Çünkü bu coğrafyada bulundukları her bir bölgede farklı etnik ve milli kimliklerle yıllardır, asırlardır bir arada bulunan Türk toplulukları dünya barışının teminatıdır” dedi.

Türk dünyasının dilde, kültürde ve tarihte birliği sağlaması gerektiğini kaydeden Kurtulmuş, Türk dünyasının birlik olduğunda çok daha güçlü hale geleceğinin altını çizdi.

“ORMAN KANUNLARI İNSANLAR İÇİN DEĞİLDİR”

TBMM Başkanı Kurtulmuş, kural bazlı sistemin geride kaldığını anlatarak, “Orman kanununun geçerli olduğu bir dünya kurulmuştur. Orman kanunları insanlar için değildir. Orman kanunları insanlara göre değildir. Biz, insanlar için olan, insanların birlikte barış içinde yaşamasına vesile olan ilmi, hikmeti ve irfanı esas alan bir anlayışı inşallah toplumlarımızın ana fikri haline getireceğiz ve bizim topluluklarımızın üzerinden, Türk dünyası üzerinden bütün dünyada da barış ve esenliğin sağlanmasına katkıda bulunacağız” dedi.

MECLİS BAŞKANI KURTULMUŞ, ÜNİVERSİTEYİ ZİYARETİ ANISINA KAMPÜS BAHÇESİNE HATIRA FİDANI DİKTİ

Konferans sonrası Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Muhittin Şimşek ve Rektör Dr. Janar Temirbekova, TBMM Başkanı Kurtulmuş’a geleneksel kazak giysisi Şapan giydirerek hediye takdim etti. TBMM Başkanı Kurtulmuş, üniversiteyi ziyareti anısına kampüs bahçesine hatıra fidanı dikti. Kurtulmuş, Türkistan’da, Hoca Ahmet Yesevi Türbesi’ni de ziyaret ederek, Türkistan Başmüftüsü Yerjam Smatulu’dan, tarihi mekanlar hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş’un, Kazakistan Meclisi Başkanı Koşanov ile Türkistan’a gerçekleştirdiği ziyaretinde, TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Türkiye-Kazakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Kazakistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nurtay Sabilyanov, Türkistan Bölge Valisi Darhan Satıbaldı ve Türkistan Belediye Başkanı Nurbol Turaşbekov, Türkiye’nin Türkistan Başkonsolosu İlker Pak da yer aldı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir